Скъпи сънародници !

3 март символизира краят на един много важен, значим, пълен с героизъм и трагизъм, но по-своему красив период в историята на български народ – Българско национално Възраждане. 3 март символизира възкресението на България като държава.

За бесарабските българи, българите в Молдова и Украйна този ден не е само празник на българската свобода, но и празник на лична гордост за причастността на нашите велики предъци и за началото на пълна от подвизи и слава героическата епопея, и за бойният им път в редовете на Българското опълчение и като доброволци и обикновени редници в състава на руската армия, и за особената им роля в изграждането на нова Българска държава след Освобождението.

Този ден ние трябва да спомним и приличащите на камбанен зов заветите на отец Паисий, и българските книжовници и народни будители, четниците на българските войводи и съратниците на титаните на нациналноосвободителното движение и огромните жертви на Априлското(1876 г.) възстание. Но заслужава специално да отбележим и феноменът на Българската Свобода – Българското опълчение.

Като имаме предвид, че първите опълченски дружини се формират в Кишинев още до обявяването на войната на Русия срещу Турция, че тези дружини се организират от български чиновници и под команда на български офицери,че в състава на Българското опълчение се сражават и българи от всичките краища на България, че многото от опълченците имат опит на участие в националноосвободителните борби на българския народ, че самият български народ активно участва в войната, а героизмът на опълченците е признат и възпят, ние имаме пълно основание да считаме самата война не обикновенен двубой на две империи. Всичко отбелязано позволява да считаме войната за Освободителна не само защото Русия освобождавала своите едноверни и едноплеменни братя, а и защото българите освен желание и готовност, взели пряко участие в освобождението на своето Отечество. Затова на 3 март ние споменаваме и руските чудо-богатири и българските герои-опълченци.

Този ден освен низък поклон пред тези, които положили своят живот пред Алтаря на Българската Свобода, ние изпращаме огромна благодарност на братска Русия, както и на народите на Молдова и Украйна, в които вече два века живеят представители на най-голямата българска историческа преселническа общност.

ЧЕСТИТ 3 МАРТ! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Управителният Съвет на Българската община в Република Молдова

Реклама