АПОТЕОЗ НА ГЛУПОСТТА И ЦИНИЗМА.
Информацията от България за чудесиите на някаква всемогъща комисия, която се нахвърлила срещу творбите на Христо Ботев, Иван Вазов и личността на Васил Левски, се подтвърдиха от различни слухове и десетки обаждания от нашите читатели. Председателят на Конгреса на българите в Украйна Юрий Граматик в своят Поздравителен Адрес (http://kbg.org.ua/ )по случай Деня на Съединението беше много възмутен от опити да посегнат на творчеството и личностите на титаните на българското национално Възраждане и класиците на българска литература. Даваме думата на председателя на Българското дружество «Възраждане» в РМ и зам. председател на Българската община в РМ доктор по история Иван Забунов.

Думата става за Комисията за защита от дискриминация (КЗД), създадена съгласно Директива 2000/43/ЕС и Директива 2002/73/ЕС, която по закон осъществява контрол по прилагане и спазване на Закона за защита от дискриминация и други закони. Тя има право да разглежда и решава случаи на дискриминация, да налага принудителни мерки и санкции при констатирани нарушения, да дава препоръки за приемане, отменяне, изменения и допълнение на нормативни актове и много други сериозн правомощия.

http://parcani.at.ua/forum/21-494-1


Реклама